Loading...
de ce noi?
Iubim performanta. | promptitudinea. | punctualitatea.
Română   English

Despre noi

O echipă dinamică, consolidată în timp, formată din profesionişti cu experienţă în litigii şi consultanţă, pregătită pentru a găsi soluţia juridică optimă, adaptată necesităţii clienţilor noştri.

Pe baza experienţei acumulate, cu imaginaţie şi dăruire, suntem mândri să oferim servicii avocaţiale personalizate, adaptate condiţiilor actuale, în continuarea unei tradiţii începute în anul 1937 de către prof. dr. av. Costantin C. Stegăroiu şi ulterior prof. dr. av. Dan C. Stegăroiu, care au profesat cu demnitate şi mândrie avocatura, bucurându-se de un real prestigiu, transmitându-ne o tradiţie profesională purtată peste generaţii până în prezent.

Dăruirea şi implicarea individuală a fiecărui membru al echipei noastre creează valoarea serviciilor noastre. Exigenţi cu noi înşine asigurăm respectarea valorilor asumate - confidenţialitatea, calitatea, tenacitatea, creativitatea - în găsirea celei mai bune soluţii oricăror provocări juridice.

Credem că profesia de avocat este o profesie nobilă şi că trebuie practicată ca atare pentru a nu fi deturnată de la rolul ei social, credem că lucrul cel mai de preţ în relaţia dintre avocat şi client este încrederea reciprocă şi confidenţialitatea, iar avocatul urmează să îşi desfăşoare activitatea numai cu respectarea strictă a deontologiei profesionale, a legii şi strict în interesul clientului.

Am format o echipă unită ai căror membri au idealuri comune, pentru a dezvolta relaţii durabile în timp cu clienţii, bazate pe încredere reciprocă şi onestitate, urmărind dezvoltarea societăţii noastre împreună cu dezvoltarea clienţilor săi.

Servicii

STEGĂROIU şi asociaţii - Societate Civilă de Avocaţi, este formată din avocaţi cu experienţă profesională, atat în domeniul litigiilor, cat şi în cel al consultanţei de afaceri.

Experienţa acumulată (în sutele de litigii în care asigurăm anual reprezentarea), cât şi bazele logistice constituite, reprezintă premisa unei activităţi în echipă menită să trateze cu responsabilitate şi profesionalism problemele juridice ale clienţilor noştri, găsind cele mai bune soluţii juridice, adaptate necesităţilor individuale ale clientului, chiar şi în domeniile ce necesită o specializare înaltă şi cunoştinţe din domenii specifice, precum şi în problemele ce presupun alocarea unui volum însemnat de muncă.

Reprezentarea este asigurată preponderent în litigii şi consultanţa din domeniile dreptului civil, contenciosului administrativ, dreptului afacerilor şi societar, dreptului muncii, dreptului de proprietate, dreptului familiei, precum şi în alte domenii şi subdomenii ale dreptului.

Interesul membrilor societăţii şi activitatea lor vizează atât domeniile şi subdomeniile de drept clasice dar şi noile problematici şi subdomenii ale dreptului create în contextul societăţii moderne şi în cadrul unei legislaţii în permanentă schimbare.

Limbile vorbite in cadrul societăţii sunt: româna, engleza, germana şi italiana.

Serviciile profesionale sunt furnizate ca un efort colectiv al echipei, iar în stabilirea onorariilor STEGAROIU si asociatii promoveaza, in acord cu criteriile prevăzute în legea avocaturii, principiul stabilirii costului corect al serviciului furnizat în funcţie de parametri care definesc serviciul prestat. Tipul de onorariu este de asemenea stabilit de comun acord cu clientul în funcţie şi în acord cu interesul clientului şi caracteristicile servicului furnizat (onorariu fix, forfetar, orar, de succes, etc.)

Echipa

Aceasta este echipa noastra.


Avocat partener fondator Mirela STEGĂROIU

Avocat fondator, partener la STEGAROIU şi asociaţii SCA, cu o experienţă deosebită în reprezentarea în litigiile din domeniile dreptului civil (dreptul de proprietate şi alte drepturi reale, succesiuni, contracte, familiei) drept funciar imobiliar, litigii cu profesionişti, precum şi în negocieri şi mediere, având şi beneficiul formării profesionale în domenii conexe (mediator din anul 2005). Mirela Stegăroiu asigura de asemenea consultanţă clienţilor permanenţi în domeniul de activitate al acestora.

Date personale de contact
e-mail: mirela@stegaroiu.ro
tel: +40 722 402 396Avocat partener fondator Călin STEGĂROIU

Avocat fondator, partener la STEGAROIU şi asociaţii SCA, cu o experienţă deosebită în reprezentarea în litigiile din domeniile contenciosului administrativ şi administrativ fiscal, legislaţie specială, dreptul construcţiilor, litigii cu profesionişti, drept societar şi insolvenţă, având şi beneficiul formării profesionale în domenii conexe (practician în insolvenţă din anul 2005), dreptul de proprietate, răspunderea civilă. Călin Stegăroiu asigura de asemenea consultanţă clienţilor permanenţi în domeniul de activitate al acestora.

Date personale de contact
e-mail: calin@stegaroiu.ro
tel: +40 723 193 991Avocat partener Marius VIDICAN

Avocat partener la STEGAROIU şi asociaţii SCA, cu experienţă semnificativă, asigură reprezentarea în litigii în domeniule dreptului penal, precum şi consultanţă, clienţilor permanenţi în domeniul de activitate al acestora, asigurând de asemenea coordonarea administrativă a societăţii.

Date personale de contact
e-mail: mariusvidican@stegaroiu.ro
tel: +40 722 642 845Avocat colaborator Camelia ISAC

Avocat senior la STEGAROIU şi asociaţii SCA, cu experienţă în munca de echipă, în reprezentarea în litigii şi consultanţă.

Date personale de contact
e-mail: camelia.isac@stegaroiu.ro
tel: +40 736 614 119Avocat Olga Ioana TIMIS

Facultatea de Drept, Universitatea Babeş Bolyai, Cluj-Napoca, 2012. 2015 - prezent: avocat la STEGAROIU şi asociatii SCA.

Date personale de contact
e-mail: olgatimis@stegaroiu.ro
tel: +40 743 022 838Avocat Cristina-Doriana SUCIU

Facultatea de Drept, Universitatea Babeş Bolyai, Cluj-Napoca, 2014. 2016 - prezent: avocat la STEGAROIU şi asociatii SCA.

Date personale de contact
e-mail: cristinacosmeanu@stegaroiu.ro
tel: +40 728 232 357Avocat Valentina CREANGA

Facultatea de Drept, Universitatea Babeş Bolyai, Cluj-Napoca, 2015. Master Ştiinţe Penale şi Criminalistică, Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca, 2016 2016 - prezent: avocat la STEGAROIU şi asociatii SCA.

Date personale de contact
e-mail: valentinacreanga@stegaroiu.ro
tel: +40 736 614 121Avocat Alexandra Ioana OLAR

Facultatea de Drept, Universitatea Babeş Bolyai, Cluj-Napoca, 2015. Master Drept European şi Naţional al Afacerilor, 2016

Date personale de contact
e-mail: alexandraolar@stegaroiu.ro
tel: +40 724 071 642Avocat Ana RUS

Facultatea de Drept, Universitatea Babeş Bolyai, Cluj-Napoca, 2015. Master Drept European şi Naţional al Afacerilor, 2016

Date personale de contact
e-mail: anarus@stegaroiu.ro
tel: +40 728 833 640


Contactează-ne

Sediu

Stegaroiu si Asociatii S.C.A.
Petofi Sandor nr.7
Cluj-Napoca, Romania

Contact

Email: office@stegaroiu.ro
Telefon: +40 264 596 579